Zarząd klubu
Jacek Cholewiński

-

Prezes

Sławomir Matejko

-

Skarbnik

Edyta Daszkiewicz

-

Sekretarz
Strona główna